Hamiltone vinner markanvisningen för Mellbystrands centrum

Hamiltone vinner markanvisningen för Mellbystrands centrum

Kvarteret består av 4 olika hustyper med hyresrätter av varierande lägenhetsstorlekar från 1 rok till 4 rok.

Vi vill skapa en mix av mindre och större lägenheter för att kunna erbjuda ett varierat utbud och få in en bred målgrupp.

Vi strävar efter smarta planlösningar som möter framtida boendekrav som till exempel hemmakontor och smarta förvaringslösningar. Läs mer under Bostäder-Nya bostäder.

Publicerad: 12 maj 2021