Ett aktivt miljö och hållbarhetsarbete

Det finns bara en jord och vi måste tilsammans hjälpas åt att ta tillvara de naturresurser som vi har. För oss på Hamiltone är det därför självklart att ställa oss bakom FN:globala mål för hållbar utveckling.

Till exempel strävar vi efter så låg energiåtgång som möjligt i våra hus. Här tar vi hjälp av ny teknik och har installerat solceller i alla fastigheter. Med effektiv planering försöker vi minska byggavfallet så långt det går. För att minska transporterna samarbetar vi med lokala företag och leverantörer.

Vi tänker också hållbart när det gäller arbetsmiljön. På Hamiltone bryr vi oss om varandra och litar på varandra, trygga medarbetere är bra medarbetare. 

 

 

 

 

Vårt kvalitets och miljöarbete.

Vi har ett kvalitets och ledningssystem som bygger på ISO9001 och ISO14001 och vi har under hösten 2022 påbörjat arbetet med en cerifiering enligt ISO. Vi deltar i ett projekt som finansieras av EU. 

Projektet medfinansieras av EU:s strukturfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden.