Vanliga frågor och svar


Nedan listat är vanligt förekommande frågor och svar. Om du inte hittar vad du söker är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

För intressenter

 • Hur söker jag en befintlig lägenhet?

  För att söka en lägenhet hos oss krävs det att du skickar en intresseanmälan. För att hitta lediga lägenheter klickar du dig in på menyn "Bostäder" och sedan "Lediga hyresrätter". Fyll därefter i formuläret.

 • Hur söker jag en lägenhet som är under produktion?

  Är du intresserad av en nyproducerad lägenhet skiljer sig hyresprocessen. Uthyrningspolicyn samt
  grundkraven för att söka lägenheten är densamma som för redan befintliga lägenheter. Det som krävs är
  att du som kommande hyresgäst ska betala in en deposition på en hyresinbetalning i förskott. Detta i
  samband med att hyreskontraktet skrivs på. Depositionen kommer att ligga som grund för
  hyresinbetalning av din första månad vid inflytt i lägenheten. När det gäller inflyttningsdatum i en
  nyproducerad lägenhet hör vi av oss minst 3 månader innan inflytt.

 • Vem erbjuds lägenhet?

  För att bli erbjuden en lägenhet hos oss ska du uppfylla vår uthyrningspolicy. Hamiltone Fastigheter AB har
  inget kösystem då vi strävar efter en blandad hyresgästsammansättning. Utifrån uppfyllda grundkrav gör vi
  ett urval som bygger på en helhetsbedömning.

 • Finns det möjlighet till visning av lägenhet?

  Det finns alltid möjlighet till visning av lägenhet och sker då intressenten efterfrågar det.

 • Hur går det till att skriva kontrakt?

  När du tackat ja till lägenhet hos oss är det dags att skriva kontrakt. Det är alltid du som bor i lägenheten
  som ska stå på kontraktet. Glöm inte att ta med dig legitimation. Hyresavtalet är ett juridiskt åtagande
  vilket innebär såväl ekonomiska som vårdnadspliktiga skyldigheter. Vid kontraktsskrivningen får du mer
  information om ditt nya boende. Kontrakt kan även signeras digitalt med e-signering.

För hyresgäster

 • Vad gäller vid inflytt?

  Nycklarna lämnas ut på avtalad dag och tid. Tillsammans går vi igenom lägenheten och dess funktioner. Vi visar dig även runt på området.

 • Hur betalar jag hyran?

  Hyran är en förskottsbetalning och ska betalas in senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan
  betala med OCR nummer som du finner på din hyresavi i portalen.
  Det går också bra att betala a e-faktura eller autogiro. Även om du inte fått någon hyresavi har du
  skyldighet att betala in hyran i tid. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta ovich eventuellt
  inkasso. Uteblivna eller försenade inbetalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten. Hyresavierna skickas ut via e-post och kan även hittas i Mina Sidor i Pigello.

 • Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

  För att hyra ut i andrahand behöver du ett skriftligt godkännande från oss. Hyr du ut i andrahand utan detta
  godkännande riskerar du att bli uppsagd. Observera att du som förstahandshyresgäst alltid är ansvarig för
  lägenheten och att hyran blir inbetald.

 • Behöver jag en hemförsäkring?

  Du ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring. Inbrott, brand eller vattenläcka kan drabba vem som
  helst. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.

 • Hur registrerar jag en felanmälan?

  Felanmälningar görs via Mina Sidor i Pigello. Har du inte tillgång till dator eller mobiltelefon ring 0433-52 44 00. Är du inte hemma kan vi med din tillåtelse gå in med huvudnyckeln. Vid akuta ärenden utanför kontorstid, så som
  vattenläcka eller elfel, ring 0433-52 44 00 och följ instruktionerna.
  Felanmälan och medförande serviceåtgärd som vid kontroll åligger hyresgästen att sköta debiteras hyresgästen.

 • Får jag måla eller tapetsera om i lägenheten?

  Du får måla om i lägenheten själv men tänk på att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört. Vid utflytt ska lägenheten återställas till sin originalfärg. Färgkoden som ska användas i lägenheten fås vid förbesiktningen.

  Att tapetsera i lägenheten är ej tillåtet.

 • Är rökning tillåtet?

  Rökning är förbjuden i lägenheten och andra lokaler i fastigheterna. Visa hänsyn till dina grannar om du
  väljer att röka på din balkong eller uteplats. Även om rökning sker utanför lägenheten kan röksanering
  behöva utföras vid utflytt. Detta debiteras den utflyttade hyresgästen.

 • Är husdjur tillåtna?

  Det är tillåtet att ha husdjur i lägenheten under förutsättning att de hålls kopplade och inte stör grannarna.

  Observera att skadegörelse i lägenheten orsakad av husdjur står hyresgästen som ansvarig för.

 • Vems ansvar är skötsel av uteplats och balkong?

  Det är hyresgästen själv som ansvarar för att hålla rent och snyggt vid respektive uteplats. För er som bor
  på markplan med uteplats är det ert ansvar att hålla fritt från ogräs. För tvätt av trätrall på balkong,
  kontakta oss för mer information.

 • Är det tillåtet att grilla på sin uteplats?

  Om du bor i markplanslägenhet utan ovanliggande balkong är det tillåtet att använda kol, gasol och elgrill. Kolgrill får endast tändas med el-tändare som är ansluten till jordfelsbrytare. Tändvätska eller t-sprit är inte tillåtet. Använd inte kolgrill vid utfärdat eldningsförbud från kommunen. Tänk på att gasoltuben inte får överskrida 5 liter.

  Om du bor i markplanslägenhet med ovanliggande balkong är gasol och elgrill tillåtet. På balkong är det tillåtet att använda gasol och elgrill. Tänk på att gasoltuben inte får överskrida 5 liter.

  Det är inte tillåtet att använda vare sig kol eller gasolgrill på inglasad altan. Detta på grund av stor brandrisk. Elgrill är tillåtet.

  Engångsgrillar är aldrig tillåtna att använda då vinden lätt tar den med sig samt att värmen från engångsgrillar lätt kan antända underlaget.

 • Hur gör jag för att hyra gästrummet?

  På Drottninggatan 33 i Markaryd finns ett gästrum som är tillgängligt att hyra för alla hyresgäster och deras
  gäster. Gästrummet bokas och betalas i efterhand. För att det ska fungera i gästrummet gäller att bokade
  hyrestider respekteras. Det är varje användares skyldighet att städa och se till att man lämnar gästrummet
  som man fick det. Undermålig städning debiteras hyresgästen. För bokning ring 0433-52 44 00.

 • Hur säger jag upp min lägenhet?

  Uppsägning av lägenhet sker skriftligen och ska vara oss tillhandla senast den sista dagen i månaden för att
  vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

 • Vad gäller vid utflytt?

  Uppsägningstiden är tre månader enligt Hyreslagen. I undantagsfall kan man få en kortare uppsägningstid
  om nästkommande hyresgäst önskar att flytta in tidigare. Man bör dock räkna med tre månaders
  uppsägningstid. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad.


  Glöm inte att göra adressändring när du flyttar. Det kan du göra på tel: 020-97 98 99 eller via
  www.adressandring.se.


  Du skall också ändra eller säga upp ditt el-abonnemang. När du lämnar lägenheten ska den vara välstädad
  till nästa boende. Glöm inte att städa både förrådsutrymme och uteplats/balkong. Om städningen är dåligt
  utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta. Städtips och checklista får du av oss
  tillsammans med bekräftelsen av din uppsägning.


  När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas av oss. Slutbesiktning görs på förmiddagen på
  utflyttningsdagen. Om utflyttningsdatum infaller en helgdag görs slutbesiktningen av lägenheten senast
  första vardagen i månaden. Då ska lägenheten vara tömd och flyttstädad, tillhörande förråd tömda och
  grovstädade och hyresgästen som flyttar ut ska vara redo att lämna samtliga nycklar till hyresvärden. Efter
  avslutad slutbesiktning och eventuella justeringar får den nya hyresgästen nycklarna till lägenheten på
  avtalad dag och tid.