Hyresrätter - Strandparken Mellbystrand


Vår vision med projektet Strandparken Mellbystrand är att skapa ett småskaligt centrum med tydlig karaktär som kan attrahera både invånare och besökare till Mellbystrand.

Kvarteret Strandparken utformas för att vara socialt värdeskapande för både kvarterets boende och för övriga boende och besökare.

Vi har hämtat inspiration från Mellbystrands kvaliteter med småskalig friliggande bebyggelse, känslan av kuststad och en färgskala som associerar till historien men även till strand, sommar och sol.

Strandparken

Kvarteret består av 4 olika hustyper med hyresrätter av varierande lägenhetsstorlekar från 1 rok till 4 rok.

Vi vill skapa en mix av mindre och större lägenheter för att kunna erbjuda ett varierat utbud och få in en bred målgrupp.

Vi strävar efter smarta planlösningar som exempel möter framtida boendekrav som till exempel hemmakontor och smarta förvaringslösningar.

Varmt välkommen att kontakta oss för intresseanmälan eller frågor!

kundservice@hamiltone.se
0433-52 44 00