Parhus - Markaryd 62:1


På fastighet Markaryd 62:1, ca 30 000 kvm, har ny detaljplan vunnit laga kraft och tillåter bostäder, vård och skola.

Ett av projekten som Hamiltone AB planerar utföra är produktion och försäljning av parhus i 7st huskroppar, totalt 14 st enheter. Projektering utförs löpande och mer information kommer längre fram.

Klicka här för planritning

Klicka här för fasadritning

Ovan bildspel visar koncept för parhusen som just nu projekteras.

Fakta Parhus

Status: Under projektering

Bostadstyp: Parhus

Storlek: ca 152kvm

Antal enheter: 14 st

Parhusen kommer vara belägna på Mossa-Johannes väg, Markaryd

Varmt välkommen att kontakta oss för intresseanmälan eller frågor!

kundservice@hamiltone.se
0433-52 44 00