Välkommen till Seglet 1!


Fastigheten är med i den nya översiktsplanen för området Hjälmsjö Ro. Seglet 1 är en fastighet som angränsar till vårt bostadsområde Hjälmsjö Äng och med detta kommer vi fortsatt vara en del av utvecklingen av vi hoppas att vi kan fortsätta kunna vara en del.

 

Bostadstyp: Utvecklingsfastighet

Adress: Bruksvägen 52

Tomtstorlek: 1290 kvm