Nytt bostadsområde på Hansens backar

 

Hamiltone Fastigheter har skrivit avtal med Markaryds kommun att förvärva 22 000kvm mark för bostadsändamål på inre Hansens backar i Markaryds kommun. Detaljplanen har vunnit laga kraft och infrastruktur och VA kommer byggas ut.

Inom området är det planerat för flerfamiljshus, villor, radhus och marklägenheter.

 


 

 

Elijah Hamilton
Projektutvecklare
elijah.hamilton@hamiltone.se
0433-52 44 03