Nytt bostadsområde på Hansens backar

 

Hamiltone Fastigheter har skrivit avtal med Markaryds kommun att förvärva 22 000kvm mark för bostadsändamål på inre Hansens backar i Markaryds kommun. Detaljplanen har vunnit laga kraft och infrastruktur och VA har byggts ut.

Inom området är det planerat för flerfamiljshus, villor, radhus och marklägenheter.

 

Se våra pågående och planerade projekt för området under Nya bostäder


 

 

Elijah Hamilton
Projektutvecklare
elijah.hamilton@hamiltone.se
0433-52 44 03