Företagspark

Vi utvecklar en företagspark utmed E4 i Markaryd. Området är ca 70 000m2 och vi hoppas att det kan bli en annorlunda företagspark där vi behåller så mycket som möjligt av den natur som finns. Den hårdgjorda ytan ska minimeras och etableringar sker i befintlig natur. Området är lite kuperat och vi kommer använda markens och naturens skiftningar för att skapa en speciell plats för företagaren, arbetstagaren och besökaren.

 

Detaljplanearbete har vunnit lagakraft 2020. Planen tillåter handel, kontor och lättare industri.


Fastigheten har delats in i 3 delar. Den mellersta delen ägs inom Hamiltone Group medan norra och södra delarna har sålts.


Intresserad av att hyra lagerplats här?

 


 

 

Misterhult

Adress: Misterhult 362, Markaryd

Illustrationsskiss


Elijah Hamilton
Projektutvecklare
elijah.hamilton@hamiltone.se
0433-52 44 03