Företagspark

Vi utvecklar en företagspark utmed E4 i Markaryd. Området är ca 70 000m2 och vi hoppas att det kan bli en annorlunda företagspark där vi behåller så mycket som möjligt av den natur som finns. Den hårdgjorda ytan ska minimeras och etableringar sker i befintlig natur. Området är lite kuperat och vi kommer använda markens och naturens skiftningar för att skapa en speciell plats för företagaren, arbetstagaren och besökaren.

 

Detaljplanearbete pågår och vi hoppas på lagakraft vunnen plan Q3 2020.

Planen kommer tillåta handel, kontor och lättare industri.

 

Intresserad av att etablera här?

 


 

 

Misterhult

Adress: Misterhult 362, Markaryd

Illustrationsskiss


Elijah Hamilton
Projektutvecklare
elijah.hamilton@hamiltone.se
0433-52 44 03