Ladugårdslänga, Hässleholm kommun


Uppbyggnad av en ny ladugårdslänga, uppfört under 2020.

I detta projekt ersattes en gammal ladugårdslänga med en ny. Slutprodukten blir ungefär likvärdig tidigare länga, med vissa modifikationer. Kund har renoverat och återanvänt fönster och dörrar från förra byggnaden.

Entreprenaden innefattade ny grund med betongsockel, resning av stomme (trä/betong) och takstolar. Stommen är tätad med utomhusgips och plåt.

Kund slutför själv fasadkomplettering i form av lockpanel.

Niklas Eneroth 

Ansvarig Byggtjänster
niklas.eneroth@hamiltone.se
0433-52 44 02