OM OSS

 

Vi är ett privat ägt kristet företag som byggs på bibliska principer med vision att utvecklas och betjäna andra i långsiktiga affärsrelationer.

Vi strävar efter att vara en gemenskap av kärlek och en arbetsplats av nåd som välkomnar både kristna och icke-kristna att tillsammans arbeta i glädje.

VÅRT UPPDRAG

Att betjäna människor!

FASTIGHETSUTVECKLING

Att utifrån ett lokalt samhällsbehov initiera och utveckla nya bostäder eller lokaler där människor vill bo, vistas och utvecklas. 

NYBYGGNAD OCH BYGGSERVICE

Vi ska skapa nya värden för våra kunder genom förtroende, kvalitet och kostnadskontroll.

Entreprenad formerna Totalentreprenad, Generalentreprenad, Partnering eller Förtroendeuppdrag är vi väl förtrogna med. 

KÄRNVÄRDEN

ORGANISATION

Våra medarbetare är viktiga och värdefulla,. Tillsammans skapar vi glädje och genom glädje blir vi starka och konkurrenskraftiga.


Ärliga - Vi talar sanning

Pålitliga - Vi håller det vi lovar och tar ansvar för det vi gör.

Lojala - Vi håller varandra högt, uppmuntrar och inspirerar varandra och andra.

Energiska - Vi är arbetsamma och tar oss an utmaningar.

Gud tillhör äran!

Vi sätter

andra

i centrum.

Copyright @ All Rights Reserved